Næringsorganisasjon for fiske etter laks i sjø

Norske Sjølaksefiskere

Norske Sjølaksefiskere (NSF) er en næringsorganisasjon for rettighetshavere til fiske etter laks og sjøørret med faststående redskap i sjø. NSF arbeider for en bærekraftig beskatning og bruk av villaksen, og ivaretakelse av sjølaksefiskernes rettigheter. En stor del av arbeidet foregår dermed politisk for å sikre villaksen og dens leveområder.  Her kan du lese vedtektene til Norske Sjølaksefiskere. 

Medlemsskap i NSF

l

Medlemskontingent eller redskapskontingent

70% av kontingenten som fylkeslagene krever inn skal gå til landslaget i NSF.  Følgende medlemskontingent er gjeldende: Medlemskontingent kr. 250,- Redskapskontingent kr. 500,-

l

Medlemsskap via fylkeslag, eller direkte

Medlemskap i NSF gjøres gjennom tilknytning til ditt fylkeslag. Grunneiere og sjølaksefiskere i regioner hvor NSF ikke har fylkeslag kan stå som direkte medlem i landslaget. Kontingenten betales da til landslaget.

l

Samhold gir styrke, bli NSF-medlem i dag!

Oppleiet lakserett skal sees på som om den er i bruk og at det derfor skal betales redskapskontingent i slike tilfeller.  Samhold gir styrke! Vi trenger flere medlemmer for å nå våre målsettinger.