Kontaktinformasjon

Leder: Tomas Sandnes

Telefon: 48 06 86 81

E-post: fisk-1@online.no

Org.nr: 912 848 302