Norske sjølaksefiskere

NÆRINGSORGANISASJON FOR FISKE ETTER LAKS I SJØ

Norske Sjølaksefiskere (NSF) er en næringsorganisasjon for rettighetshavere til fiske etter laks og sjøørret med faststående redskap i sjø.

NSF arbeider for en bærekraftig beskatning og bruk av villaksen, og ivaretakelse av sjølaksefiskernes rettigheter. En stor del av arbeidet foregår dermed politisk for å sikre villaksen og dens leveområder.  Her kan du lese vedtektene til Norske Sjølaksefiskere.

Protokoll Landsmøte 2021

Norske Sjølaksefiskere. Landsmøte 28.10.21. Protokoll. Møtet avholdt på Teams 28. oktober kl. 19:00.

Les mer →

Høringssvaret

Reguleringen av fiske etter anadrom laksefisk skal nå revideres for kommende 5-års …

Les mer →

Juridisk utredning

Kommentarer til Miljødirektoratets utkast til retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome …

Les mer →

Medlemsskap i NSF

Samhold gir styrke

Medlemskontingent eller redskapskontingent

Medlemskontingent eller redskapskontingent 70% av kontingenten som fylkeslagene krever inn skal gå til landslaget i NSF.

Følgende medlemskontingent er gjeldende:

Medlemskontingent kr. 250,-

Redskapskontingent kr. 500,-

Medlemsskap via fylkeslag, eller direkte

Medlemskap i NSF gjøres gjennom tilknytning til ditt fylkeslag.

Grunneiere og sjølaksefiskere i regioner hvor NSF ikke har fylkeslag kan stå som direkte medlem i landslaget. Kontingenten betales da til landslaget.

Samhold gir styrke, bli NSF-medlem i dag!

Oppleiet lakserett skal sees på som om den er i bruk og at det derfor skal betales redskapskontingent i slike tilfeller.

Samhold gir styrke!

Vi trenger flere medlemmer for å nå våre målsettinger.

Norske sjølaksefiskere