Høringssvaret

Reguleringen av fiske etter anadrom laksefisk skal nå revideres for kommende 5-års periode. Det er beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) som legger grunnlaget for hvordan Miljødirektoratet regulerer beskatningen av anadrome arter. D