Metoder ved sjølaksefiske

Sjølaksefiske har tradisjonelt vært viktig for sjølberging.

Gjennom utallige generasjoner har sjølaksefiske vært viktig for sjølbergingen langs Norges kyst. Det er lenge siden de første fangstredskaper ble satt i sjøen, redskaper som var temmelig lik noen av de som er i bruk i dag.

Retten til å fiske laks ved kysten er nedlagt i de eldste skrifter og matrikler, på linje med jakt og annen fangst, og slik dette er befestet i Grunnloven.

Det er under 1000 registrerte sjølaksefiskere i Norge

Antallet sjølaksefiskere går sterkt nedover. Dette skyldes hovedsakelig reguleringer i fisket med avkortet fisketid i sesongen . I tillegg har en stor bestand av kystsel skapt problemer. Sjølaksefiske er en truet tradisjon.

Sjølaksefiske er en lang tradisjon og en viktig del av vår historie

Vi ser på sjølaksefiske som et kulturelement også i fremtidens kystnorge, og et bevis på natur i balanse. Levende kystmiljøer var begynnelsen til bosetting i Norge. Vi ønsker å bevare disse tradisjonene. Beskatningen må i fremtiden skje på et bærekraftig grunnlag.