Protokoll Landsmøte 2021

Norske Sjølaksefiskere. Landsmøte 28.10.21. Protokoll.

Møtet avholdt på Teams 28. oktober kl. 19:00.

 

Klikk på lenken her: Protokoll Landsmøte 2021